THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CHỨA HOẠT CHẤT CHLORFENAPYR

150.000990.000
180.0001.400.000
160.0001.100.000