DANH MỤC THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG THƯƠNG HIỆU OTUKSA

35.000650.000
55.000370.000
90.000600.000
150.000990.000
80.000500.000