DANH MỤC THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG THƯƠNG HIỆU MAP PACIFIC

12.000980.000
170.000920.000
90.000780.000
65.000600.000
95.000770.000