Tỷ lệ hòa tan với nước là bao nhiêu ?

Tùy vào trường hợp sử dụng mà tỷ lệ pha sẽ khác nhau.

  • Phun phun sương: 20ml/lít nước
  • Phun phun ULV: 100ml/lít nước
  • Ngâm mùng màn: 10ml/lít nước
  • Diệt lăng quăng, bọ gậy, trứng côn trùng: 10ml/lít nước
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *