Làm sao để biết mối đã hết hay chưa ?

Bạn có thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường, nếu thấy đồ gỗ không bị mối đục hoặc không thấy các mùn đất trên tường thì mối đã hết. Ngoài ra, những nơi bị mối ăn trở nên khô cứng thì có nghĩa là mối đã hết, ẩm thì mối vẫn còn.

Bạn có thể lắng nghe âm thanh tại nơi mối ăn trước đây, nếu không nghe tiếng gì thì chúng đã bị tiêu diệt.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *