Thuốc diệt muỗi Per Green 50EC có độc không ?

Per Green 50EC có hoạt chất được bào chế từ nhóm cúc tổng hợp (Pyrethroid) 100% từ thực vật. Được chiết xuất từ lá, rễ, thân của cây cúc chi Chrysanthemum cinerariaefoliumChrysanthemum roseum, độc với côn trùng nhưng an toàn với người.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *